HobbyKunstRijssen
                                                                 Samen creatief bezig zijn

Mededelingen

ZOMERVAKANTIE en Museumdagen Oosterhof

In de maanden juli en augustus is de boerderieje wegens vakantie gesloten.

Wel doen we als vereniging mee aan de museumdagen van de Oosterhof in augustus.

Iedereen is van harte welkom om dan met zijn hobby bezig te zijn op het voorplein van het kasteel.


KONINGSDAG 2024

Ook dit jaar was er met Koningsdag in de schitterende tuin van Kasteel De Oosterhof, de Oosterhof-fair. 

Als hobbyvereniging sloten we hierop aan met onze eigen fair in- en rondom de “Boerderieje”.
Dit was de perfecte gelegenheid om het publiek kennis te laten maken met onze hobbyvereniging en al onze creatieve activiteiten. 

Dit deden we door op de “Boerderieje” demonstraties te geven en te exposeren.

FOTOGALERIJ

In de fotogalerij vinden jullie foto's van werkstukken van onze leden. Echter deze vraagt om een aanvulling.

Willen jullie foto's van eigengemaakt werk op deze pagina? Stuur deze dan naar arendjantersteege@gmail.com.

Hij zorgt er dan voor dat deze geplaatst worden.MEDEDELING VOOR DE KERAMIEK AFDELING

Voor iedereen die zicht bezighoud, of gaat bezighouden met pottenbakken, handvormen, boetseren etc.

We zijn bij HobbyKunstRijssen weer van start gegaan en voor de keramiek afdeling zijn we druk

bezig geweest met het opruimen en ordenen van alle materialen. Fijn om alles gereed te hebben
voor het nieuwe seizoen!


We hebben een nieuwe indeling gemaakt van de materialen en tevens hebben we nieuwe
gebruiksregels opgesteld met het oog op het creëren van een plezierige werkomgeving en het
behoud van alle gereedschappen.


Naast de nieuwe indeling en de nieuwe gebruiksregels verandert er wat betreft Ester ook iets.
Ester stopt met haar lessen op de maandagavond (ze is dan wel gewoon als lid van de vereniging
aanwezig) en gaat op de woensdagavond starten met het organiseren van verschillende verdiepende
workshops.
(Neem voor meer informatie over de workshops even contact op met Ester.)
Verder blijft ze uiteraard werkzaam als onze fantastische ovenmeester.
We hopen jullie op deze manier zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en wensen jullie veel
creativiteit en een aangename start na de zomerstop toe.


Met zonnige groet,
Saskia (0642445960), Ester (06-12316149 ) en Irma (06-51803380)


Hieronder vinden jullie een beschrijving van de nieuwe gebruiksregels:
Basisregels:
• Laat de ruimte netjes en schoon achter.
• Wees zuinig op het materiaal van de vereniging en gebruik het gereedschap waarvoor het
dient.
• Graag alle spullen schoon en op dezelfde plek terug leggen.
• De materialen in de grijze archiefkast mogen niet vrij gebruikt worden. Deze materialen
zijn voor de workshops bestemd.
• De gereedschappen en materialen in de kasten in de grote ruimte zijn voor gebruik van
diegene die hier kennis en ervaring mee hebben. Voor meer informatie en uitleg over het
glazuren kun je contact opnemen met Ester.
Stookregels:
• Om werk te laten stoken moet je jouw werk ter herkenning signeren met een merkteken.
Jouw eigen merkteken moet tevens zijn genoteerd in de daarvoor bestemde map (de rode
map in de kast). Ongemerkt werk wordt niet gestookt.
• De onderkant van het werk moeten vrij van glazuur zijn. Werk met nog glazuur resten op de
bodem wordt ook niet gestookt.
• Keramiek wat om welke reden dan ook niet kan worden gestookt wordt geplaatst in de witte
kast. Vind je jouw werk daar, neem dan contact op met Ester voor verdere instructies. Na 2
maanden wordt het werk wat is blijven staan verwijdert.
• Naar aanleiding van de beschadigde ovenplaten afgelopen seizoen en om verdere schade aan
de platen te voorkomen is besloten om voor de glazuur stook de werkstukken in het vervolg
op eigen oventegels te stoken. Leg deze klaar bij het te stoken werk.
Oventegels kunt je zelf maken door een plak klei uit te rollen, op maat te snijden en bisquit
te laten stoken. (Handig voor het hergebruik is om deze tegels ook te merken met jouw
teken.) Indien het werk klein genoeg is, dan kun je ook gebruik maken van de testtegels in
de kast.


• De biscuit en glazuur stook wordt in het vervolg apart afgewogen en gefactureerd.
• De kosten voor de biscuit stook zijn €3,25 per kilo en de kosten voor de glazuur stook zijn
€4,10.
• Is het werk gestookt dan wordt je geacht de betreffende kosten te voldoen. (Houdt er dus
rekening mee dat naast de kosten van materialen de stookkosten een extra kostenpost zijn.)
* Voor mensen die regelmatig hun keramiek willen stoken is het handig om een stooktegoed
aan te maken. Hiervoor betaal je vooraf €25 waar de stookkosten mee zullen worden
verrekend. Als het bedrag op is kunt je jouw tegoed weer aanvullen. Mocht je eerder stoppen
met de lessen en het tegoed is nog niet op dan wordt het resterende bedrag aan je
gerestitueerd.
Regels t.a.v. de verkoop van materialen (en stook kosten zonder stooktegoed):
• Als je materialen wil kopen neem dan contact op met Ester of Saskia. Op woensdagavond is
Saskia aanwezig en is er gelegenheid voor directe verkoop. De prijslijst van alle producten
vind je op de kast *.


• Alle betalingen ten behoeve van de verkoop van materialen en het stooktegoed dienen te
worden geregistreerd in het daarvoor bestemde bonnenboekje (te vinden bij de rode
merkteken map in de kast). Je noteert hiervoor jouw naam (onder aan), Hobby Kunst Rijssen
en de inlooptijd bijv. maandagavond (onder van), de omschrijving van het product (bijv. klei
G&S 354 of stooktegoed, de datum en jouw handtekening.


• Kosten moeten binnen een week worden overgemaakt aan HobbyKunstRijssen
NL96RABO0141441399 o.v.v. van het bonnummer (blauwe cijfer rechtsboven), jouw naam
en de omschrijving.


* Wij behouden ons het recht voor om de prijzen zonder kennisgeving te wijzigen. Dit i.v.m.
wisselende prijzen bij leveranciers, vervoerskosten en stroom. We willen jullie echter
verzekeren dat alle inkomsten worden geherinvesteerd in nieuw gereedschap, glazuur e.d.